Miljö / Kvalitet 

 

Vår produktionsanläggning är kvalitetssäkrad enligt FSSC 22000. Denna standard utgår från företagets implementering av ett effektivt ledningssystem samt ett väl fungerande livsmedelssäkerhetsarbete.

MSC-märkta produkter - Vi är certifierade för hantering av MSC-märkta produkter och utökar stadigt vårt sortiment av miljömärkta varor.